SluitentZitemzo na 30 jaar Kinderrechtswinkel
Zo'n verjaardag kunnen we niet zomaar voorbij laten gaan en daarom blikken we op vrijdag 9 juni terug op 30 jaar werken aan kinderrechten. Het gebeuren gaat door in de Zebrastraat te Gent. Meer info bij nieuws op onze site. Zin om te komen?
Over ons Infotheek Nieuws Links Ons aanbod Vormingsaanbod Veelgestelde vragen
Wat doen we?
 

1. Individuele info- en adviesverlening
 
Om aan de behoefte van correcte informatie en bijstand in zeer concrete situaties tegemoet te komen, organiseert de Kinderrechtswinkel permanentie op maandagnamiddag (van 13 en 17 uur) en op woensdag (van 9 tot 17 uur). Tijdens zo’n spreekuur kunnen kinderen individueel terecht met hun vragen en problemen.

Vaak doen kinderen voor dit soort vragen en behoeften een beroep doen op hun directe omgeving en zetten zelden de stap naar een onbekende en gespecialiseerde dienst. Daarom kunnen ook volwassenen uit de directe omgeving van kinderen (ouders, leerkrachten, hulpverleners, …) vragen stellen aan de Kinderrechtswinkel ten behoeve van kinderen.

Het is daarnaast belangrijk dat diensten, die dicht bij kinderen staan, hier een competentie ontwikkelen. De Kinderrechtswinkel levert hiertoe een bijdrage door enerzijds deze diensten/overheden te sensibiliseren voor het bestaan van een dergelijke behoefte. Anderzijds biedt de Kinderrechtswinkel deze diensten een gesystematiseerde opleiding en navorming aan.

2. Collectieve informatieverstrekking

Het is noodzakelijk dat kinderen via allerlei kanalen worden geïnformeerd over hun rechten als minderjarigen. Maar ook voor volwassenen die met deze jongeren omgaan, is het belangrijk dat ze weten welke rechten het kind heeft en hoe het die rechten kan uitoefen.

Een belangrijke taak voor de Kinderrechtswinkel is ervoor te zorgen dat dit een bespreekbaar en besproken onderwerp is. Dit kan door het geven van vormingen, zowel naar kinderen zelf als naar voor hen relevante personen of intermediairen. De Kinderrechtswinkel organiseert 2 maal per jaar een ’t Zitemzo-vormingsreeks, een 8-delige vormingsreeks voor professionelen die met minderjarigen werken.

Daarnaast verzorgt de Kinderrechtswinkel eigen publicaties of levert een bijdrage in tijdschriften of publicaties van anderen, is aanwezig op evenementen met interactieve infostanden, biedt speurtochten rond rechten van minderjarigen aan en is nog steeds een uitleenpunt voor de verschillende educatieve kinderrechtenkoffers.
Tot slot helpt ook deze website in de verspreiding van relevante informatie m.b.t. de rechten van minderjarige.

3. Daadwerkelijke rechtsbijstand

Voor daadwerkelijke rechtsbijstand zullen we minderjarigen doorverwijzen naar advocaten die hun belangen willen en kunnen verdedigen. Daarom werken wij samen met verschillende juristen en advocaten die geïnteresseerd zijn in kinderrechten en het Belgisch jeugdrecht.

Daarnaast kan de Kinderrechtswinkel ook zelf rechtstreeks bijdragen tot het vergroten van de mogelijkheden voor minderjarigen om via het gerecht recht te bekomen en dit door het actief ondersteunen van zogenaamde principiële zaken.

4. Maatschappelijke actie en procesbegeleiding

In het werken naar een meer respectvolle omgang met kinderen participeert de Kinderrechtswinkel in verschillende werkgroepen en samenwerkingsverbanden met het oog op het bevorderen van maatschappelijke verandering en het versterken van de positie van kinderen in onze samenleving.Terug 


ReactiesGeen reacties
Er zijn nog geen reacties geplaatst bij dit artikel.
 
Artikel doorsturenGeef reactieGeen enkel kind mag alleen opgroeien
 
Algemeen Nieuws Publicaties Vormingsaanbod Infotheek Faq Links Contact