SluitentZitemzo na 30 jaar Kinderrechtswinkel
Zo'n verjaardag kunnen we niet zomaar voorbij laten gaan en daarom blikken we op vrijdag 9 juni terug op 30 jaar werken aan kinderrechten. Het gebeuren gaat door in de Zebrastraat te Gent. Meer info bij nieuws op onze site. Zin om te komen?
(on)bekwaamheid minderjarigen en ouderlijk gezag
Het Belgische Burgerlijk Wetboek voorziet in een specifiek beschermingsstatuut voor minderjarigen : enerzijds zijn minderjarigen principieel handelingsonbekwaam; anderzijds worden ze tot hun meerderjarigheid vertegenwoordigd door hun ouders of voogd.
lees meer...
Beroepsgeheim
Het beroepsgeheim wordt omschreven als de geheimhoudsingsplicht die van toepassing is op allen die uit hoofde van hun staat of beroep kennis dragen van geheimen die hun zijn toevertrouwd. Het beroepsgeheim kan slechts uitzonderlijk doorbroken worden.
lees meer...
Rechten van minderjarige patienten
In de Wet Patiëntenrechten vindt men een overzicht van alle rechten van patiënten. Alle minderjarige patiënten moeten sowieso betrokken worden bij de uitoefening van hun rechten. Bekwame, minderjarige patiënten mogen deze zelfs zelfstandig uitoefenen!
lees meer...

 
Algemeen Nieuws Publicaties Vormingsaanbod Infotheek Faq Links Contact